Hôn Ước – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

hon uoc

¤ Tác phẩm: HÔN ƯỚC – 婚约

¤ Tác giả: MẠN MẠN HÀ KỲ ĐA – 漫漫何其多

¤ Thể loại: Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE.
Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t).

¤ Tình trạng bản gốc: 38 chương chính văn + 03 phiên ngoại.

¤ Edit: S | Cún

=============================

¤MỤC LỤC¤

Văn Án | Tiết Tử

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 |

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 |

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 |

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 |

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 |

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 |

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 |

Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 |

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 |

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36 |

Chương 37 | Chương 38

Hoàn Chính Văn

Phiên Ngoại 1 – Ở chung

Thượng | Hạ

Phiên Ngoại 2 – Năm mới

Thượng | Trung | Hạ

Phiên Ngoại 3 – Hôn lễ

Thượng | Trung | Hạ

Advertisements