Nhị Điệp Kỷ – Hà Hán.

nhidiepky

.

¤ Tác phẩm: Nhị Điệp Kỷ – Kỷ Permi.

Thuộc hệ liệt: Bản Đồ Đẫm Máu.

¤ Tác giả: Hà Hán.

¤ Thể loại: Cường cường, hắc bang tình cừu, thiên chi kiêu tử, ngục giam văn, 1×1.

¤ Edit: Meo

.

VĂN ÁN//
Baidu cho chúng ta biết: kỷ Permi là kỷ cuối cùng của đại Cổ Sinh, cuối kỷ Permi, trên Địa Cầu xảy ra sự kiện tuyệt chủng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, gần 96% sinh vật tuyệt diệt, tương đương với Địa Cầu thay da đổi thịt, hết thảy bắt đầu lại từ đầu.

Kể từ khi gặp Úc Thần, cuộc đời Tô Viễn lặp đi lặp lại ngày đại diệt vong của kỷ Permi.

Nhanh chóng biến mất, nhanh chóng tái sinh, không cùng điểm khởi đầu, chẳng rõ điểm kết thúc.

Nhà tù phi pháp kia Tô Viễn không sợ, nhưng nó có Úc Thần trấn giữ, đó chính là cơn ác mộng nửa đời của hắn.

Độc tài Ngục trưởng x Cay nghiệt tù phạm.

Văn này là cường cường, công thụ đều bất lương, khí phách có lộ ra, chẳng qua là đùa giỡn lưu manh.

P.s: Văn này không phải trọng sinh, không phải giả tưởng, không phải nhà tù thực của Chính phủ.

.

**************************

MỤC LỤC

 

 

Chương 21

Chương 22  Chương 23

Chương 24 Chương 25 Chương 26

Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31  Chương 32  Chương 33

  Chương 34  Chương 35

   Chương 36

♥♥♥

 

Chương 37

Advertisements