(HOÀN) Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh.

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh.

Tác giả: Công Tử Như Lan.

Thể loại: đoản văn, hoan hỉ, nhị bức bỉ ổi manh manh.

Tình trạng: 10c + 1 PN.

Edit: S

========================

MỤC LỤC/


Advertisements